Concreet en meetbaar resultaat. Door onze maatwerk aanpak.

Voor wie?

Wij werken voor, maar meer nog samen met leidinggevenden en medewerkers. Van zowel bedrijven en organisaties in het midden- en kleinbedrijf als non-profitorganisaties. Vooral in de (zakelijke) dienstverlening, de zorgsector, het onderwijs en lokale en rijksoverheden leveren wij maatwerk. Onze opdrachtgevers zijn leidinggevenden en managers, vaak ook met HRM-expertise.

Training, coaching, advies en management

Wij trainen en coachen teams en individuen. Met name op het gebied van leiderschap, persoonlijke effectiviteit en omgaan met hoge werkdruk. Maar bijvoorbeeld ook rondom thema’s teamontwikkeling en samenwerking. Daarnaast adviseren, trainen en coachen wij MT’s en directies. En dan vooral op het gebied van (werk-) processen, organisatie- en marktvraagstukken rondom strategische thema’s. Denk hierbij aan thema’s als vitaliteit, duurzame inzetbaarheid, werkstress/werkplezier, verzuimvraagstukken en loopbaanontwikkeling.

We brengen/houden mensen en bedrijven/organisaties in beweging. Met concreet en meetbaar resultaat voor bedrijven en organisaties:

  • ziekteverzuim omlaag
  • kosten omlaag
  • medewerkerstevredenheid omhoog
  • output beter
  • klanttevredenheid omhoog

En voor de leidinggevenden en medewerkers:

  • persoonlijke groei
  • betere balans in privé en werk
  • hogere effectiviteit
  • meer energie en positiviteit
  • hogere vitaliteit

Dit bereiken we door samen met de opdrachtgevers en cliënten een maatwerk aanpak in coachingtraining, advies en management uit te werken.

Onze aanpak voor leidinggevenden en medewerkers van bedrijven en organisaties

Wij werken samen met de opdrachtgever om het beste resultaat te behalen. De grondige intake voor aanvang is belangrijk om de vraag achter de vraag boven water te krijgen. Om de beste oplossing te bieden! Samen met de opdrachtgever zoeken we naar de vraag achter de vraag. We stellen op basis hiervan het plan van aanpak op. Tijdens het traject is er geregeld contact over de voortgang. Zeker als er sprake is van een relatie werkgever/werknemer. En met bedrijfsartsen op het moment dat hier sprake van is. Uiteraard vertrouwelijk en met respect voor alle belanghebbenden.

Resultaatgericht, groei, maatwerk, positiviteit en energie zijn de sleutelwoorden in onze manier van werken.

De leidinggevenden en medewerkers pakken zelf de regie op hun loopbaan. Zij voelen zich zelf verantwoordelijk voor de eigen toekomst.

Door inzet van slimme en innovatieve maatwerktrajecten (zowel individueel als in groepsverband) coachen en trainen wij mensen. Op persoonlijke en respectvolle wijze met als insteek het vergroten van de (persoonlijke en organisatorische) effectiviteit.

Neem contact met ons op voor meer informatie. Dan gaan we samen aan de slag met de oplossing voor jouw vraagstuk(ken).

Oh ja… wij zijn….:

Else en Job van Lier Team what else.