Organisaties en bedrijfsprocessen

Organisaties in beweging… nu de mensen nog…

Het goede nieuws is dat dit de laatste reorganisatie is die we moeten doorstaan… het slechte nieuws is dat deze reorganisatie nooit klaar is… Zo maar een regel tekst die in de praktijk vaak te horen is. Organisaties zijn in beweging en door de veranderende wereld om ons heen, lijkt die beweging niet meer te stoppen.

Maatwerk aanpak in nauwe samenspraak

Team what else. helpt met het veranderen van organisaties. Vooral met het veranderen van de mensen eigenlijk, want die moeten het doen… Om hen in de veranderbereidheid te krijgen en door het vergroten van de verandercapaciteit. Uiteraard niet voordat de veranderurgentie is vastgesteld en gecommuniceerd. Wat de aanpak wordt? Dat is altijd maatwerk. Het uitgangspunt is altijd integrale veranderkunde als methode.

Overzicht programma
  • Veranderurgentie in organisatie is helder voor iedereen 
  • Rol van de verandermanager (change agent) is helder
  • Veranderbereidheid neemt toe
  • Verandercapaciteit wordt vergroot
  • Veranderstrategie is scherp en inspirerend
  • Keuze in ontwerpen of ontwikkelen of een combinatie van beiden is helder
  • Implementatie en borging zorgen voor kwaliteit van verandering en continuïteit

Van verandering naar vernieuwing en verbetering in organisaties

Niet iedere verandering is ook een verbetering… Onder het mom van vernieuwing wordt vaak gesuggereerd dat het ook om een verbetering gaat. Maar is de noodzaak wel helder? Is de aanpak de juiste? Is de bereidheid bij de organisatie om te veranderen groot genoeg? Team what else. kijkt eerst naar deze aspecten alvorens met een plan te komen. Een plan dat ook nooit ‘ons plan’ is. Het is het plan van de organisatie en de mensen die het ook moeten gaan doen. Niets top-down opgelegd, maar in samenspraak ontwikkeld. En dat geldt ook voor de uitrol. Zonder draagvlak, geen succesvolle verandering.

Heldere en transparante communicatie

En moet er vanuit directie of MT een beslissing worden genomen die niet op 100% draagvlak steunt, dan is dat zo. Maar dan wel helder en transparant en duidelijk gecommuniceerd naar het team. Om dan vervolgens samen de uitvoering/implementatie ter hand te nemen.

Maatwerk aanpak leidt tot resultaat

De aanpak van Team what else. is altijd maatwerk. Natuurlijk zetten wij modellen, theorieën en technieken in die algemeen van aard zijn, maar de aanpak is altijd gericht op de specifieke situatie van het bedrijf of de organisatie. In overleg bekijken we wat de beste aanpak is. Tussentijds schakelen we geregeld met de opdrachtgever om het optimale resultaat te bereiken.

Meer weten?

Benieuwd naar de mogelijkheden. Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Of kijk eens op onze LinkedIn pagina.

Investering

De investering is afhankelijk van de opzet en duur van het adviestraject. Wij maken vooraf altijd een heldere offerte en we factureren alleen datgene waar de opdrachtgever expliciet akkoord op heeft gegeven. Wel zo duidelijk en eerlijk!

Advies

Kosteloos adviesgesprek

Wil je weten of Team what else. de juiste partij is voor jouw organisatie/bedrijf, bel dan 06 23 22 92 80 of stuur een e-mail naar info@teamwhatelse.nl. Graag gaan we met jou het gesprek aan hierover.

Wil je meer weten over de diverse programma’s van Team what else. voor bedrijven en organisaties, lees dan verder op de site.

duur: indicatie na kennismaking

offerte na kennismaking en intake

Categorie: Advies

Advies?

Bel 06 23 22 92 80
Job van Lier

Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?

Vragen? Tips... tops? Laat het ons weten!