Innoveren doe je er niet even bij…

Inmiddels is de term ‘disruptive innovation‘ gemeengoed geworden. Je hoort geregeld dat je MOET innoveren om blij te blijven. De wereld om ons heen verandert razendsnel en als je niet mee verandert, dan…. Tja, hoe houd je dan nog het hoofd koel. Wij kijken iets anders tegen innoveren aan. Innoveren is niet altijd iets schokkends, het gaat zeker niet altijd om technologische vernieuwing (sterker nog, het grootste deel van de innovaties zijn sociale innovaties) en het is niet iets wat je er even bij doet…

Innoveren, of anders gezegd vernieuwen, verbeteren, veranderen, is meer een mindset. Hoe krijg je directie, bestuur, MT en medewerkers zo ver dat er een gezond klimaat voor innovatie ontstaat. Dat is waar Team what else. zich op richt. Eigenlijk heel concreet en praktisch. Wat kun je vernieuwen, wat is zinvol, wat is het (toekomstig) rendement hierop en hoe pak je het vervolgens aan.

Overzicht programma
  • Schep een klimaat dat gericht is op vernieuwing, verbetering en verandering
  • Gebruik de verandercapaciteit van je organisatie beter
  • Buig de weerstand voor verandering om in een positieve mindset om te innoveren
  • Maak een innovatie-agenda
  • Benader de innovaties als verandertrajecten volgens benadering van integrale veranderkunde
  • Gebruik de nieuwste inzichten om de organisatie naar het volgende level te brengen

Vind je bedrijf/organisatie opnieuw uit

De kunst is vaak niet om in één keer grootscheeps te moeten veranderen, maar om een continu proces van verbetering, vernieuwing en innovatie te doorlopen. Kleine verbeteringen mag je iedere dag direct doorvoeren; grotere veranderingen pak je planmatig op. Maar dan wel zo dat niet 70% van de verandertrajecten mislukt, zoals in het algemeen geldt.

Slagingskans van innovaties hoger?

Probeer het eens om te draaien en zorg dat 70% van de verandertrajecten wel slaagt. En benut die 30% ‘mislukking’ nu vooral als ruimte om te leren en te groeien. Zodat je medewerkers in hun kracht komen te staan en de organisatie gaat bloeien. En niet door fouten doorslaat in een angstcultuur, waar niemand meer iets ‘durft’.

Benutten van veranderpotentieel

Dat is in het kort de visie op veranderen die wij hanteren. We geloven juist in de kracht van de mensen; het veranderpotentieel wat al in het bedrijf/de organisatie aanwezig is en vaak onbenut blijft, omdat er geen sfeer van vernieuwing wordt heerst. Dat is wat we willen doorbreken om juist de organisatie weer volop energie te geven. En heb je dit wel al heel goed voor elkaar, dan lukken die grotere en moeilijkere veranderingen vaak bijna vanzelf. Door het enthousiasme van mensen, door hun kennis en inzet. En dat moet je koesteren.

Veranderen -> verbeteren -> genieten

Als je er in slaagt om de mindset van medewerkers op ‘vernieuwen’ te krijgen, dan gebeurt er iets in de organisatie of het bedrijf. Het lastige ‘veranderen’ wordt een soort van continu ‘verbeteren’ en dat leidt tot genieten. De medewerkers boeken resultaat, problemen in de processen worden ‘verbeterpunten’.

En de vooruitgang die geboekt wordt, geeft weer energie om verder te gaan met het optimaliseren. Innovaties worden dan een vast onderdeel van de cultuur. Wij focussen vooral op de sociale innovatie, veelal ondersteund door technologische mogelijkheden, en op de mensen. Uiteindelijk maken de mensen het verschil!

Investering

De investering is afhankelijk van de opzet en duur van het adviestraject. Wij maken vooraf altijd een heldere offerte en we factureren alleen datgene waar de opdrachtgever expliciet akkoord op heeft gegeven. Wel zo duidelijk en eerlijk!

Advies

Kosteloos adviesgesprek

Wil je weten of Team what else. de juiste partij is voor jouw organisatie/bedrijf, bel dan 06 14 64 02 25 of stuur een e-mail naar info@teamwhatelse.nl. Graag gaan we met jou het gesprek aan hierover.

Wil je meer weten over de diverse programma’s van Team what else. voor bedrijven en organisaties, lees dan verder op de site.

duur: indicatie na kennismaking

offerte na kennismaking en intake

Categorie: Advies

Advies?

Bel 06 23 22 92 80
Job van Lier

Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?

Vragen? Tips... tops? Laat het ons weten!