Vitaliteit? Daar werken we samen aan!

Vitaliteit vergroten in jouw organisatie? Werk samen.

‘Alleen ga je sneller, samen kom je verder.’ Bekende uitspraak en ook een uitspraak die vaak van toepassing is in de praktijk. Zo ook met vitaliteit. Soms lijkt het makkelijk en snel te gaan als je als werkgever besluit om in jouw organisatie een programma vitaliteit te lanceren. Je biedt de werknemers immers iets ‘waar ze toch niet op tegen kunnen zijn…’. Toch blijkt het genuanceerder te zijn en wordt het al snel als de ‘zoveelste cursus’ gezien. Samenwerken op dit vlak werkt beter. Sterker nog, als je vitaliteit van je medewerkers én dus van je organisatie belangrijk vindt, dan is het geen tijdelijke campagne-achtige aanpak die je kiest, maar een structureel ‘op de agenda zetten’ van het thema, zowel vanuit leidinggevende als vanuit de medewerkers.

Verantwoordelijkheid voor iedereen in de organisatie

Vitaliteit is ieders verantwoordelijkheid. Het moet niet iets zijn van de afdeling HR of van een lijnmanager die ‘dit er bij doet’. Onze ervaring is dat dit niet of nauwelijks effect heeft. Het werkt ook minimaal als je één keer per jaar een ‘Vitaliteitsweek’ organiseert, hoe goed bedoeld ook. Wat werkt wel? Goeie vraag. Niet heel eenvoudig te beantwoorden. Er zijn wel een aantal aspecten die de succeskans vergroten. We sommen ze hieronder op. De lijst is niet uitputtend, maar geeft wel een goede eerste aanzet voor jouw aanpak.

  1. Zet vitaliteit hoog op de agenda en betrek de hele organisatie hierbij, van directie tot en met de werkvloer.
  2. Benader het thema niet in eerste aanleg campagnematig (hoewel je wel goed met campagnes de aandacht kunt krijgen en vast kunt houden).
  3. Open deur… zorg voor open communicatie en verbinding op een authentieke en dus geloofwaardige manier.
  4. Beschouw vitaliteit als een thema dat structureel is en ‘nooit af’ is. Blijven onderhouden en blijven vernieuwen zijn sleutelbegrippen.

Even verder inzoomen…

De eerste hebben we bovenaan al toegelicht. Door het betrekken van mensen uit de hele organisatie, voorkom je dat het een feestje van één specifiek persoon of specifieke afdeling wordt. Bovendien ervaren mensen eerder een hogere mate van betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Geef ook gerust aan dat het thema zo belangrijk is dat het ieders verantwoordelijkheid is om hier op zijn of haar manier aan bij te dragen.

De tweede zien we vaak in de praktijk. De visie op thema vitaliteit is goed, maar in de uitwerking schieten we direct door naar ‘campagne-achtige’ tools en middelen om het thema onder de aandacht te brengen. Op zich is de inzet van tools en middelen niet verkeerd, maar het is niet het enige wat je doet. Je zult het breder moeten aanvliegen en het thema op tal van strategische en operationele manieren moeten inbedden in de bedrijfsvoering.

De derde… voorbeeldgedrag, geloofwaardige aanpak e.d. Om in termen van ‘duurzaamheid’ te schrijven… doe niet aan ‘green washing’. Daar prikken jouw medewerkers doorheen, je voelt dat het ‘niet echt’ is. Doe wat je doet oprecht, desgewenst in kleine stappen om het juiste gedrag te ontwikkelen en bouw verder.

De vierde tenslotte… het is geen kwestie van even opzetten en klaar. Het is een kwestie van visie ontwikkelen, plannen uitwerken, plannen uitrollen, bijsturen, doorontwikkelen, doorpakken, groeien, uitbreiden, aanscherpen, vernieuwen, verfrissen, verrassen,… voldoende uitgelegd toch? Het werkt pas als je er blijvend in investeert. Zeker ook als de resultaten goed zijn. Bijkomend voordeel bovenop het lagere verzuim, de betere sfeer, de verbeterde samenwerking en de verhoogde productiviteit. Mensen blijven langer bij je werken en bij vacatures is jouw ‘employer brand’ een stuk beter op orde!

Een keer sparren over vitaliteit?

Neem gerust contact met ons op om een keer te sparren over het thema. Wij helpen graag bij de start of bij de doorstart van het vergroten van vitaliteit in jouw organisatie

P.S. Deze week is de Week van de Werkstress om het thema in heel Nederland op de kaart te zetten en te houden. Goed om te zien dat er in de breedte steeds meer aandacht komt voor vitaliteit, werkdruk, werkstress en de gevolgen hiervan!

Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?

Vragen? Tips... tops? Laat het ons weten!