Vergoedingen voor coaching en training

Via je werkgever

Werkgevers zijn in toenemende mate bereid om de kosten van coaching voor hun werknemers te vergoeden om zo onder meer hun inzetbaarheid te behouden en hun werktevredenheid te vergroten. Het gaat dan meestal om coaching in het kader van loopbaanbegeleiding, competentieontwikkeling, voorkomen en hanteren van conflicten.

Daarnaast zijn werkgevers in het kader van en herstel of preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid om deze kosten te vergoeden in het kader van de Wet verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus vele malen hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coachtraject als veel effectiever ervaren, omdat dit traject veel meer maatwerk is en meer gericht is op het individu. Informeer bij je werkgever, afdeling personeelszaken, de arbodienst of je bedrijfsarts naar de mogelijkheden.

Via de belastingaangifte

De kosten van coaching zijn voor zelfstandig ondernemers aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten.

Wanneer je als particulier de kosten voor coaching zelf betaalt, dan kun je deze inclusief de BTW als scholingskosten aftrekken, mits er een verband bestaat met een verbetering van je inkomen of het verkrijgen van een (nieuwe) baan. Voor meer informatie kun je terecht op de site van de Belastingdienstof je kunt contact opnemen met de belastingadviseur.

Via het UWV

Als je een uitkering ontvangt, dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar de beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met je UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je het coachings -of trainingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?

Vragen? Tips... tops? Laat het ons weten!