Vergoedingen voor coaching en training

Via je werkgever

Veelal hebben werkgevers diverse vergoedingen voor coaching en training en zijn zij bereid de kosten voor coaching en training voor hun rekening te nemen voor jou. Dit doen ze onder meer om duurzame inzetbaarheid te stimuleren en medewerkerstevredenheid te vergroten. Het gaat dan veelal om coaching en training in het kader van:

  • verbeteren van vitaliteit
  • duurzame inzetbaarheid
  • loopbaanbegeleiding
  • persoonlijke effectiviteit
  • competentieontwikkeling
  • effectieve communicatie
  • het voorkomen en hanteren van conflicten
  • leiderschapsontwikkeling
  • managementvaardigheden

Daarnaast zijn werkgevers in het kader van en herstel of preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid na overleg met de bedrijfsarts vaak bereid kosten te vergoeden. Dit is in het kader van de Wet verbetering Poortwachter. Bijvoorbeeld in het kader van burn-out preventie en voorkoming van langdurig ziekteverzuim. Hierbij dien je contact op te nemen met de bedrijfsarts of de Arbodienst.

Vaak reserveert een werkgever een opleidingsbudget per medewerker. In het algemeen zijn de kosten van een cursus hoger dan die van een coachtraject. Bovendien wordt een coach- of trainingstraject als veel effectiever ervaren, omdat dit traject veel persoonlijker is, meer maatwerk en meer gericht op het individu is. Informeer bij je werkgever, HR-afdeling, de arbodienst of je bedrijfsarts naar de mogelijkheden.

Via de belastingaangifte

De kosten van coaching en training zijn voor zelfstandig ondernemers en ZZP’ers (meestal) aftrekbaar voor de belasting als bedrijfskosten. Voor meer informatie kun je terecht op de site van de Belastingdienst of je kunt contact opnemen met je accountant en/of fiscaal adviseur.

Via het UWV

Ontvang je een uitkering? Dan kun je bij de uitkeringsinstantie (UWV) informeren naar beschikbare financiële middelen ten behoeve van je herstel en re-integratie. Je kunt met het UWV een Individuele Re-integratie Overeenkomst sluiten. Daarmee stelt het UWV een budget aan je beschikbaar waarmee je het coachings -of trainingstraject geheel of gedeeltelijk kunt betalen. Kijk voor meer informatie op de site van het UWV.

Ons aanbod

Benieuwd naar onze programma’s, bekijk ons aanbod op de site.

Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?

Vragen? Tips... tops? Laat het ons weten!