Positief- en oplossingsgericht coachen

Team What Else. werkt vanuit de inzichten van positief- en oplossingsgericht coachen. Dat leggen we graag even uit!

Positief- en oplossingsgericht coachen stelt de cliënt centraal en niet de methodiek of het standaard stappenplan. Vanuit inzicht in de individuele kwaliteiten van cliënt wordt gezocht naar hoe hij zelf verder kan groeien. In het proces gaan de ontwikkeling van individu en – waar relevant – het team hand in hand.

Maatwerk aanpak in plaats van ‘vast’ en standaard programma

Geen enkele vraag is standaard, ieder persoon is uniek en iedere organisatie bijzonder. Dat vraagt om een persoonlijke benadering. Geen standaard programma, geen ‘one size fits all‘, nee… Maatwerk dus in plaats van standaard aanpak, lees meer over onze aanpak.

Positief- en oplossingsgericht coachen: continu proces

Oplossingsgerichte coaching is een mooi en krachtig middel om de cliënt in staat te stellen de ontwikkeldoelen te realiseren. Dit gebeurt door doelgericht te focussen op haalbare stappen. Oplossingsgericht werken is een continu proces van verbetering en ontwikkeling. Met een positieve insteek. Niet het probleem, maar juist het gewenste resultaat krijgt de aandacht. Wij focussen op wat goed gaat en wat beter kan. Hierdoor gaan mensen meer open staan voor veranderingen en brengen zelf verbeteringen aan. Er wordt op interactieve manier getraind, waar theorie en praktijksituaties samengaan.

Technieken en methodieken

Technieken en methodieken die aan bod komen bij oplossingsgericht en positief coachen zijn:

Persoonlijke effectiviteit

 • Persoonlijke mindmap; wie ben ik en wat wil ik
 • Motieven en drijfveren
 • Levensrollen
 • Kwadrant (on-)bewust (on-)bekwaam
 • Cirkel van betrokkenheid en cirkel van invloed
 • Kernkwadrant (individu en team) kwaliteiten, valkuilen, allergieën en uitdagingen
 • Energiegevers en energievreters/ drijfveren
 • Timemanagement; hoe grip te houden op de werkprocessen
 • Kwadrant urgent/belangrijk
 • RET (Rationeel Emotieve Therapie)

Effectieve communicatie

 • Verbindende communicatie
 • 4 interventieniveaus, ijsberg
 • Feedback geven en ontvangen

Samenwerking

 • Groepsdynamiek en -fasering
 • Intervisie
 • Conflictstijlen

Leiderschap en management

 • Veranderkunde: DINAMO model
 • Coaching op competenties
 • Veranderkunde
 • Omgaan met weerstanden
 • Leidinggeven aan ‘eigenwijze’ professionals
 • ‘Gedoe komt er toch’
 • Situationeel leidinggeven
 • Beïnvloeding van mensen
 • Inspireren en motiveren
 • Coachend leiderschap
 • Personal en/of team branding

Persoon en organisatie: twee invalshoeken met onmiskenbare samenhang

We werken aan de hand van 2 sporen. Dit zijn:

 • De organisatorische aspecten
 • De persoonlijke aspecten

Deze sporen lopen min of meer gelijktijdig op in het coachtraject. Er wordt aangesloten op enerzijds de behoeften en wensen van de veranderende organisatie. Anderzijds worden de persoonlijke competenties verbeterd/aangescherpt. Het doel is om het belang van de organisatie (het optimaal functioneren van de afdeling) en de belangen en drijfveren van de cliënt en zijn collega’s/ teamleden te verbinden.

Succesfactoren van coaching

Bron: Het coachingsmethoden boek, Susan van Ass

Coaching is het begeleiden van het leervermogen van individuen, teams en organisaties. Centraal staat de vraag: hoe wordt iemand regisseur van zijn eigen ontwikkeling? En… hoe blijft hij eigenaar van zijn eigen leerproces.

Een coachbehoefte ontstaat vaak als iemand een huidige situatie ervaart die afwijkt van de gewenste situatie (HS ≠ GS). Ongeacht de inzet van methoden, technieken en/of werkwijze. Er is vaak sprake van vier succesfactoren die als basis onder de coaching liggen. Deze vier succesfactoren voor coaching zijn:

 • eigenaarschap van de coachee voor zijn eigen leerproces;
 • een meetlat ter markering van de huidige en gewenste situatie;
 • de ijsberg als metafoor voor iemands mentale en emotionele huishouding;
 • de hier-en-nu-situatie als enige realiteit.

De essentie van coaching is niet de methode zelf. De methode is een middel om te komen bij het doel. Dat houdt in evenwichtiger functioneren, in balans met de (werk-)omgeving. Oplossingsgerichte coaching gaat uit van het motto: ‘Als iets werkt, gebruik het dan vaker!’

Meer weten? Neem gerust contact op voor een vrijblijvende kennismaking!

Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?

Vragen? Tips... tops? Laat het ons weten!