Vijf stappen model Team what else.

Aan de slag met Team what else. Hoe gaat dat in zijn werk?

Hoe dat gaat? Dat leggen we graag even uit. De insteek is altijd dat jij jouw leerdoel(en) of oplossing in vijf stappen bereikt:

De vijf stappen nader toegelicht

De programma’s bij Team what else. zijn altijd maatwerk en dus specifiek op maat gemaakt op basis van de leerdoelen en wensen van onze cliënten. Wel is er een vaste volgorde in de programma’s. Dit betekent dat we werken aan de hand van de vijf stappen die voor iedereen (min of meer) hetzelfde zijn. Wil je meer weten over onze werkwijze, dan kun je altijd contact met ons opnemen of lees verder op onze website.

 

Stap 1 Kennismaking

Stap 1 is de kennismaking. Hierbij is ons uitgangspunt dat er een wederzijdse ‘klik’ en vertrouwen in Team what else. moet zijn. We zoomen tijdens het vrijblijvende kennismakingsgesprek in op jouw situatie en je ontwikkeldoel/-doelen. Jouw specifieke vraag of – vragen wordt/worden scherp gesteld en we bespreken een globale opzet van het programma alsook de werkwijze van Team what else.; persoonsgericht, maatwerk en vanuit positief- en oplossingsgericht coachen. Overigens hechten wij er veel waarde aan dat de kennismaking op korte termijn plaats vindt. Je hebt immers vaak geen zin om weken/maanden te wachten voordat je aan de slag kunt!

 

Stap 2 Voorstel

Stap 2 is het uitwerken van het voorstel. Nu gaan wij voor jou aan de slag. We verwerken de input uit de kennismaking in een concreet, realistisch programma. Alles wordt helder beschreven; wat we gaan doen, wat we willen bereiken en hoe we dat gaan bereiken. Met als resultaat een helder en leesbaar voorstel. Ook krijg jij of je werkgever de financiële offerte, zodat bij de start helemaal helder is wat er is afgesproken.

 

Stap 3 Start

Stap 3 is de start van het traject en in de regel kunnen we vaak al binnen een of enkele weken starten. Bij ‘spoed’ starten we al direct na de kennismaking. In twee tot tien sessies – afhankelijk van het gekozen programma – gaan we aan de slag. Altijd persoonsgericht en maatwerk! Je merkt bovendien al na de eerste sessie(s) vooruitgang, omdat onze aanpak zich sterk richt op jouw situatie. En we werken met methoden en modellen die direct toepasbaar zijn. We werken op basis van de inzichten uit positief- en oplossingsgericht coachen.

 

 

Stap 4 Afronding

Stap 4 is de fase (richting) afronding. Meestal zijn de ontwikkeldoelen op dit moment behaald, maar het kan ook voorkomen dat een verlenging nodig is om de resultaten te bereiken of als verdieping op het eerste traject. Dat laatste doen we altijd in goede afstemming met jou en (eventueel) jouw werkgever. We zoomen sowieso in op hoe je het geleerde goed ‘vast kunt houden’ en hoe je het nieuwe gedrag effectief blijft inzetten. Desgewenst evalueren we in een drie-gesprek met je werkgever het coachtraject.

 

Stap 5 Na afloop

Stap 5 is de laatste stap in het traject. We plannen – als daar behoefte aan is – nog een terugkommoment in. Dat houdt in dat we na een tijdje na de laatste sessie nog een keer bij elkaar komen om te zien in hoeverre de borging in de praktijk ook stand houdt. Het nieuwe gedrag is namelijk niet zondermeer ook het toekomstige gedrag. Dat vraagt vaak blijvend aandacht. Want het beste resultaat behaal je als je zelf actief aan de slag gaat met het nieuwe gedrag en dit ook verder ontwikkelt in je eigen werk- en privéleven!

 

 

 

 

Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?

Vragen? Tips... tops? Laat het ons weten!