Programmamanagement

In veel organisaties en bedrijven wordt tegenwoordig gewerkt aan de hand van programma’s. Niet meer de één-dimensionale aanpak met een lineair proces, maar op basis van programma’s die ‘dwars’ door de organisatie lopen en zelfs daarbuiten. Dat vraagt een andere manier van aansturen. De lijnmanager die zijn eigen ‘kolom’ of ‘silo’ aanstuurt, dat past vaak niet meer in de complexe werkelijkheid. Vele stakeholders maken afstemming buiten de eigen divisie of afdeling noodzakelijk. Weerstanden overwinnen, draagvlak creëren om resultaat en vooruitgang te boeken, het is een eigentijdse manier van werken. Programmamanagement vraagt dan ook andere competenties dan lijnmanagement. Vaak is de aansturing minder formeel en hiërarchisch. Je zult dus andere oplossingen moeten zoeken om programma’s succesvol te laten zijn.

Overzicht programma
  • Meer resultaat bij programmamanagers door coaching en training van eigen staf
  • Tijdelijke ondersteuning en aansturing van programma’s
  • Advies bij opzet/strategie, voorbereiding, implementatie en nazorg van programma’s

Een goede voorbereiding is het halve werk

Het is natuurlijk een cliché. En het is waar. Zonder voorbereiding is de uitvoering zelden succesvol te noemen. Daar begint het dus mee met het opzetten van een programma. Meteen gericht op draagvlak van de mensen. Deels vanuit de benadering van ‘ontwerpen’ en deels vanuit benadering van ‘ontwikkelen’.

De hoofdlijnen van het programma worden ontwikkeld en (min of meer) van bovenaf opgelegd. Waar mogelijk betrekken we daar de kennis die aanwezig is al bij. Daarna communiceren en verder ‘ontwikkelen’ door de experts en professionals er actief bij te betrekken, mee te laten ontwikkelen en hiermee het programma in goede banen leiden.

En dan de implementatie en de nazorg

De voorbereiding was gedegen en zorgvuldig. Er zijn al veel mensen aangehaakt en toch… kan het nog fout gaan. De fase van implementatie is cruciaal voor het al dan niet slagen van het programma. Ook deze fase wordt zorgvuldig aangepakt. Met een helder plan en scherpe communicatie wordt het programma uitgerold. De mensen die vanzelf veranderen, zijn als eerste aan boord, de volgers komen daarna en de achterblijvers… Tja… lastige groep. Valt mee, ligt er aan hoe je er tegenaan kijkt.

Een groot deel van de achterblijvers voelt weerstand, maar is in de kern zeker bereid om te veranderen. Zijn de zorgen geen goede inzichten om het programma aan te scherpen? Is dit geen kennis om de uitvoering goed te laten verlopen. We gaan juist ook met hen het gesprek aan, de weerstanden bespreken én serieus nemen.

En er iets mee doen waar dat het eindresultaat ten goede komt. Met de juiste nazorg, wordt dit programma keurig opgeleverd! Die enkelen die echt niet mee willen, daar kan de organisatie het beste zorgvuldig en netjes afscheid van gaan nemen.

Wil je meer weten over de ervaring van de programmamanager? Bekijk dan zijn LinkedIn profiel.

Investering

De investering is afhankelijk van de opzet en duur van het managementtraject. Wij maken vooraf altijd een heldere offerte en we factureren alleen datgene waar de opdrachtgever expliciet akkoord op heeft gegeven. Wel zo duidelijk en eerlijk!

Ervaringen
Empty tab. Edit page to add content here.
Advies

Kosteloos adviesgesprek

Wil je weten of Coaching what else. de juiste partij is voor jouw organisatie/bedrijf, bel dan 06 14 64 02 25 of stuur een e-mail naar info@teamwhatelse.nl. Graag gaan we met jou het gesprek aan hierover.

Wil je meer weten over de diverse programma’s van Coaching what else. voor bedrijven en organisaties, lees dan verder op de site.

duur: indicatie na kennismaking

offerte na kennismaking en intake

Categorie: Management

Advies?

Bel 06 23 22 92 80
Job van Lier

Kunnen we je ergens mee van dienst zijn?

Vragen? Tips... tops? Laat het ons weten!